Sunday, May 8, 2016

Selama itu baik

Halo Mei.

Selama itu baik, lakukanlah dengan baik. Jangan lupa berdoa. Minta petunjuk.

-Gi

No comments:

Post a Comment